Kategorier

Regler for butikker

I. Generelle betingelser

1. I onlinebutikken på hjemmesiden www.etaepper.dk kan du foretage indkøb via internettet.

2. Butikken www.etaepper.dk drives af virksomheden:

Firma Handlowa KABIS Bożena Kędziora
Łuszczów I 73
20-258 Lublin
NIP: 946-154-99-58
REGON: 431279511
optagelse i registret over erhvervsaktiviteter under nummer 7732 - Świdnik Rådhus


3. Adresse for korrespondance, returvarer og klager:

F.H KABIS
ul. Elektryczna 17
21-040 Świdnik
(+4881) 866-07-02
taepper@etaepper.dk

4. Ved køb i onlineshoppen www.etaepper.dk accepterer du disse bestemmelser.

II. Procedure for afgivelse og behandling af ordrer

5. Du kan afgive en ordre ved at bruge funktionen til at lægge produktet i kurven og derefter ved at bruge knappen "Bestil".

6. Den grundlæggende betingelse for gennemførelse af køb er korrekt udfyldelse af kontaktoplysninger, herunder en gyldig, eksisterende e-mailadresse og et telefonnummer, hvor det vil være muligt at bekræfte ordren.

7. Du kan bestille 24 timer i døgnet hele året rundt. Ordrer afgivet på hverdage efter kl. 17.00, lørdage, søndage og helligdage - vil blive behandlet den næste arbejdsdag.


8. I tilfælde af omstændigheder, der forhindrer en fuldstændig eller midlertidig udførelse af den afgivne ordre, forbeholder F.H. KABIS sig ret til at suspendere udførelsen af ordren - F.H. KABIS forpligter sig til straks at underrette køberen om denne situation.

9. Ordrer med forkert udfyldte kontaktoplysninger (manglende e-mail eller telefonnummer) vil ikke blive accepteret.

10. F.H. KABIS forbeholder sig ret til at suspendere enhver ordre, der giver anledning til tvivl.

11. Priserne på varer i etaepper.dk online shop (polsk version) er angivet i PLN
Polske zloty og inklusive moms (bruttopriser).

12. F.H. KABIS udsteder en momsfaktura for hver enkelt vare, der købes. Hvis du ikke modtager købsdokumentet i pakken, bedes du kontakte os - et duplikat vil blive genereret.

13. Kontrollér pakken meget omhyggeligt efter modtagelse fra leverandøren. Reklamationer vedrørende mekaniske skader på pakken (f.eks. revner, knusninger, brud) skal bekræftes ved en skriftlig protokol på leveringstidspunktet.
 
14. Kontrakten anses for at være indgået på det tidspunkt, hvor webshoppen bekræfter ordren pr. e-mail.

15. Efter forudgående aftale er det muligt at afhente varerne i en af vores butikker.

III. Retur- og klageprocedure - fortrydelsesret


15. Ved at foretage et køb i butikken etaepper.dk accepterer du, at i tilfælde af returnering af varerne vil den betaling, som du har modtaget, blive sendt tilbage til den bankkonto eller postanvisning, som du har angivet.

16. Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 30 dage uden at angive nogen begrundelse.

17. Fortrydelsesfristen udløber efter 30 dage fra den dag, hvor du får varerne i din besiddelse, eller hvor en anden tredjepart end transportøren, som du har angivet, får varerne i din besiddelse.

18. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os - F.H KABIS, Elektryczna 17 Street, 21-040 Świdnik, (81) 751-21-90; (81) 751-26-34; taepper@etaepper.dk - om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail).

19. Du kan bruge standardfortrydelsesformularen, men det er ikke obligatorisk.

20. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


21. Virkninger af tilbagetrækning. Hvis du fortryder denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstraomkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste type standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor vi blev informeret om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Vi refunderer dig ved hjælp af det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig nogen gebyrer som følge af refusionen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi modtager varen, eller indtil du giver os bevis for returnering, alt efter hvad der sker først.

22. Du bedes sende produktet tilbage eller aflevere det til os på adressen F.H KABIS DYWANY ŁUSZCZÓW, Elektryczna 17 Street, 21-040 Świdnik, straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har informeret os om din fortrydelse af denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du sender varen tilbage, inden fristen på 14 dage er udløbet. Du skal selv afholde de direkte omkostninger ved returnering af varen. I tilfælde af returnering skal du bruge den samme eller lignende ydre emballage som den, der blev brugt til den pakke, du har modtaget.

23. Retten til at fortryde aftalen er ikke mulig i tilfælde af aftaler, hvor genstanden for ydelsen er en ikke-præfabrikeret vare, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller tjener til at opfylde dennes individuelle behov. Det er med andre ord ikke muligt at returnere produkter som f.eks. tæpper, skridsikre måtter, tæpper og PVC skåret fra ruller i henhold til individuelle ordrer, ligesom det ikke er muligt at returnere produkter importeret direkte fra producenter i henhold til individuelle ordrer - i tilfælde af sådanne produkter er det altid præcist angivet i deres beskrivelse.

IV. Yderligere oplysninger


24. Jeg accepterer, at F.H KABIS, Łuszczów I 73, 20-258 Lublin, behandler mine personlige oplysninger i form af min e-mailadresse med henblik på at undersøge min mening om min tilfredshed med købet.


25. Efter afsendelsen af de købte varer er butikken som en del af kontrakten med køberen berettiget til at sende køberen en opfordring til at udfylde en undersøgelse til hans e-mailadresse for at undersøge hans mening om transaktionen. Køber er berettiget, men ikke forpligtet til at udfylde den.

26. På områder, der ikke er reguleret i disse forordninger, finder de relevante bestemmelser i den lovgivning, der er gældende på Republikken Polens område, anvendelse, navnlig lov af 23. april 1964 - borgerlig lovbog (lovtidende nr. 16, punkt 93, som ændret), lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (lovtidende 2014, punkt 827) og lov af 29. august 1997 om beskyttelse af personoplysninger (konsolideret tekst: lovtidende 2002, nr. 101, punkt 926, som ændret).

27. Bestemmelserne i disse bestemmelser har ikke til formål at udelukke eller begrænse eventuelle rettigheder for køberen, som også er forbruger i henhold til loven af 23. april 1964 - civillovbog (lovtidende nr. 16, punkt 93 med ændringer), som de har ret til i henhold til ufravigelige bestemmelser i lovgivningen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i dette reglement og de ovennævnte forordninger har dette reglement forrang.


Follow us on Facebook